Aktualności:

Szkolenia ruszają w pażdzierniku 2014. Możliwość otrzymania dofinansowania w ramach bonów. »

Zespół projektu:

Rafał Cichowski

Trener

Katarzyna Gzyl

Specjalista ds. logistyki szkoleń

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego